Bedrijfstraining Verzuimbegeleiding

Bedrijfstraining Verzuimmanagement

Bedrijfstraining Verzuimmanagement

Bedrijfstraining Verzuimbegeleiding voor leidinggevenden

Een van je medewerkers wordt ziek. Als het erop lijkt dat de medewerker voor langere tijd uitvalt, heb je als leidinggevende een behoorlijk probleem. Sinds de Wet Verbetering Poortwachter is voor jou als leidinggevende een belangrijke rol weggelegd in de begeleiding van je zieke medewerkers. Ook moet je actief meedenken over hun re-integratiemogelijkheden en samen een re-integratieplan opstellen.

Als leidinggevende ben je als eerste verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van je medewerkers. Er wordt van je verwacht dat je signalen oppikt als een medewerker dreigt uit te vallen bijv. met spanningsklachten.

Best een lastige rol want je bent tegelijkertijd ervoor verantwoordelijk dat het werk gewoon doorgaat. Dus het is niet vreemd dat veel leidinggevenden moeite hebben met  deze rol.

De bedrijfstraining Verzuimmanagement voor Leidinggevenden is bedoeld om  leidinggevenden te helpen hierbij.  De training geeft je inzicht in het belang van een succesvolle re-integratie van je arbeidsongeschikte medewerker. Je krijgt uitleg over de kosten, krijgt tips waar je op moet letten, wat de valkuilen zijn en hoe je daarmee om kunt gaan.  Want ziekteverzuim kost niet alleen veel geld, het kan ook ten koste gaan van een goede werksfeer.

 

Doel van de training

Het doel van de training is leidinggevenden te laten zien, welke kosten gepaard gaan met ziekteverzuim en hun inzicht te geven hoe zij kunnen bijdragen aan een verkorting van de verzuimduur. Daarnaast neemt ook het voorkomen van verzuim een belangrijke plaats in.

Inhoud van de training

 • Als eerste komt een uitleg over de kosten van verzuim aan bod
 • Dan verschillende soorten verzuim en de daarbij behorende opvolging door de leidinggevende
 • De richtlijnen en stappen die volgens de Wet Verbetering Poortwachter gevolgd c.q. gezet moeten worden
 • Praktische tips:
  • Waarop moet je letten als je een verzuimgesprek moet voeren
  • Wat zijn mogelijke valkuilen
  • Hoe stel je een duidelijk plan van aanpak samen met je medewerker op
  • Wat is de rol van de bedrijfsarts en die van een casemanager
  • Wie doet wat en wanneer
  • Wanneer moet je een re-integratiebedrijf inschakelen
 • Daarnaast wordt stilgestaan bij het voorkomen van verzuim met tips over signalen die duiden op mogelijke uitval van medewerkers en hoe daarop te reageren

Uiteraard kan tijdens de training ook nader ingegaan worden op specifieke vragen of problemen, die deelnemers op het gebied van verzuimbegeleiding ervaren.

Duur van de training: één dagdeel (max. 4 uur)

Plaats: Inhouse

Neem voor nadere informatie gerust contact met me op.