Een goed personeelsbeleid draagt bij aan een positief bedrijfsresultaat!

Personeelsadvies voor werkgevers.

Personeelsadviseur voor werkgevers.

Als personeelsadviseur ondersteun ik werkgevers in het MKB bij het opzetten van hun personeelsbeleid. Voor het antwoord op je vragen over arbeidscontracten, arbeidsvoorwaardenregelingen, verlof en verzuim kun je bij mij terecht voor deskundig advies.

Een werknemer die erop kan vertrouwen dat zijn werkgever een goed personeelsbeleid voert, zal zich volledig kunnen richten op zijn eigen werkzaamheden en daardoor beter presteren. Daarom draagt een goed personeelsbeleid bij aan een positief bedrijfsresultaat.

Heldere personeelsregelingen vormen de basis van het personeelsbeleid en zijn een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Afspraken en regels worden voor iedereen duidelijk en bevorderen de betrokkenheid van je medewerkers bij de onderneming.

In dienst

Fijn, een nieuwe medewerker gevonden!  Het verhoogt het vertrouwen van je nieuwe medewerker als hij vóór aanvang van zijn dienstverband weet, welke arbeidsvoorwaarden voor hem gelden. De belangrijkste worden in de arbeidsovereenkomst  vastgelegd, maar veel arbeidsvoorwaarden worden in aparte personeelsregelingen opgesteld.

 

De arbeidsovereenkomst

Om een keuze te kunnen maken, wat voor soort arbeidsovereenkomst je de nieuwe medewerker biedt, moet je weten welke soorten er (wettelijk) zijn. De meest voorkomende zijn:

  • contract voor onbepaalde  tijd
  • contract voor bepaalde tijd
  • een 0-uren contract
  • een min/max-contract

Afhankelijk van de soort arbeidsovereenkomst krijg je te maken met vragen over de duur van het contract, de proeftijd of een concurrentiebeding. Het is bv. belangrijk om te weten, hoeveel keer je een bepaalde tijdscontract mag verlengen en voor hoe lang.  Maar ook hoe het zit als een medewerker eerst via een uitzendbureau heeft gewerkt. Ik zet mijn vakkennis graag voor je in om je te helpen de juiste keuzes te maken.

Personeelsregelingen

Naast de arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst zijn er nog veel meer regelingen en afspraken, die van toepassing zijn. Vaak worden deze personeelsregelingen gebundeld in een Personeelshandboek. Op de pagina Personeelshandboek  vind je diverse regelingen, waaraan je kunt denken en die allemaal onderdeel van je personeelsbeleid kunnen vormen.

 

Uit dienst

Om diverse redenen kan het noodzakelijk zijn het dienstverband met een medewerker te beëindigen. De wijze waarop je als werkgever het dienstverband van een medewerker beëindigt, is op het imago van je bedrijf van invloed! Als je op een nette manier en volgens de wettelijke regels een dienstverband beëindigt zal dat minder weerstand bij de getroffen werknemer – en vooral zijn collega’s – oproepen dan wanneer je de regels niet volgt. Bovendien kost het altijd geld als je je niet aan wettelijke voorschriften houdt!

Zoals bij aanstelling zijn er ook bij ontslag verschillende mogelijkheden.

Er zijn drie wegen:

  • Ontslag via de kantonrechter
  • Een procedure via het UWV
  • Ontslag met wederzijds goedvinden

Voor elke optie gelden verschillende voorwaarden. Een vaak gekozen weg is ontslag met wederzijds goedvinden, omdat een procedure bij de kantonrechter of het UWV hiermee vermeden wordt. Samen met je werknemer kom je tot een zgn. vaststellingsovereenkomst, waarin je zaken als datum einde dienstverband en een ontslagvergoeding vastlegt. Omdat ontslag grote gevolgen heeft voor de medewerker stelt de wetgever strenge eisen aan de vaststellingsovereenkomst, dus het is belangrijk dat je deze zorgvuldig opstelt.

Personeelsadvies voor werkgevers

Het opzetten van een personeelsbeleid is altijd maatwerk.  Personeelsregelingen zijn nooit statisch. Door wijzigende wetgeving en veranderingen binnen een organisatie moeten ze telkens worden aangepast. Daarom is het goed de regelingen regelmatig te checken of deze nog up to date zijn.

 

Voor het opstellen van correcte arbeidscontracten, personeelsregelingen en beëindigingsovereenkomsten ben je bij mij aan het goede adres! Op de hoogte blijven van alle veranderingen op mijn vakgebied vind ik leuk. Maar nog leuker vind ik het mijn kennis te delen en je als werkgever te helpen beter presterende medewerkers te krijgen!

 

Neem gerust contact op met me en je krijgt snel een reactie.