Loondoorbetalingsverplichting MKB van twee naar één jaar Echt een oplossing voor MKB?

Uit : Het regeerakkoord 2017

Verlichting van de verplichtingen voor loondoorbetaling bij ziekte

Om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen, wordt de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. Dit betekent een verlichting van de verplichting voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV (de ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand). De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lasten dekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.”

Met name de gedachte: “een aantal re-integratieverplichtingen gaan over naar het UWV” maakt mij nieuwsgierig. Wat is dan dat  ‘aantal re-integratieverplichtingen’? Ben echt heel benieuwd naar de uitwerking van deze plannen!

En heeft het UWV voldoende capaciteit om dit aantal – wat het ook moge zijn – uit te voeren? De ervaring leert dat het UWV nu niet echt de meest pro actieve organisatie is in de begeleiding van arbeidsongeschikte (of werkloze) werknemers.

Dat zou betekenen: hogere instroom in de WIA met hogere vervolgkosten voor de werkgevers. En daarmee zou deze verlichting van de kosten van loondoorbetalingsverplichting wel eens veel minder interessant voor kleine werkgevers kunnen worden!