Wat is een goed verzuimbeleid?

gezonde medewerkers

Wat versta jij onder een goed verzuimbeleid?

Die vraag kreeg ik onlangs van een HR Manager. Die was niet zo moeilijk te beantwoorden.

 

Grip op verzuim

Verzuim kost organisaties gewoon veel geld. Om grip op die kosten te krijgen moet je zorgen voor een goed verzuimbeleid. Maar niet alleen uit kostenoverwegingen! Een organisatie die het verzuim- en vooral het verzuimpreventiebeleid serieus neemt, zorgt ervoor dat de medewerkers zich veiliger voelen en daardoor beter kunnen presteren.

Een goed verzuimbeleid begint met helder geformuleerde afspraken, die je in een verzuimregeling of verzuimprotocol vastlegt.

Daarbij kun je denken aan afspraken als

  • welke preventieve maatregelen neemt werkgever om verzuim te voorkomen
  • bij wie en op welk tijdstip moet een zieke werknemer zich melden
  • welke rol speelt de arbodienst
  • wanneer wordt een zieke medewerker opgeroepen op het spreekuur bij de bedrijfsarts
  • gelden wachtdagen
  • hoe is de loondoorbetaling bij ziekte in het eerste en tweede jaar
  • aan welke wettelijke regels moeten werkgever en werknemer zich houden

Dit is slechts een aantal essentiële afspraken, want er zijn er nog veel meer te noemen.

 

Een ‘levend’ preventie- en verzuimbeleid

Belangrijk is dat het preventie- en verzuimbeleid ook ‘leeft’ onder managers en medewerkers. Daarmee bedoel ik dat het niet een document is dat je ergens op intranet kunt vinden en dat je pas opzoekt bij een ziekmelding. Alleen als preventie- en verzuimbeleid regelmatig op de agenda van het team- of afdelingsoverleg gezet wordt, zal het ook effect sorteren.

Door het regelmatig aan de orde te stellen, kun je er bovendien voor zorgen de drempel voor medewerkers te verlagen om belemmeringen die zij ervaren, te benoemen. Belemmeringen zoals temperatuur, frisse lucht of lichtinval, of te weinig/te veel werk. Voorbeelden die je misschien niet direct zou verbinden met verzuimbeleid maar die wel degelijk van grote invloed kunnen zijn bij het voorkomen van verzuim.

 

Meten is weten

Verzuimcijfers geven managers een instrument om te sturen, niet alleen op verzuim maar zeker ook op preventie. Dat kan alleen als managers maandelijks de verzuimcijfers van hun afdeling en bij voorkeur ook van hun medewerkers krijgen. Dat is dus ook een belangrijk onderdeel van je verzuimbeleid.

Denk maar eens aan een medewerker die zich in korte tijd wel tot drie keer toe ziek gemeld heeft met nogal vage klachten. Dat kan erop duiden dat er meer aan de hand is. Voor zijn manager een signaal om een gesprek met zijn medewerker aan te gaan. Als de manager niet over de gegevens beschikt, is het veel lastiger om tijdig te handelen.

 

Wil je meer weten over hoe je een goed verzuimbeleid opstelt en uitvoert? Neem gerust contact op. Ik adviseer je graag.