Tijd voor check verloftegoed! Voor je ‘t weet is het december…

check verloftegoeden

Verloftegoed

De vakantietijd is voor velen weer voorbij. Een goed moment om het resterend aantal verlofdagen van uw medewerkers te checken en henĀ  hierover te informeren!

 

Wettelijke verlofdagen

De wettelijke verlofdagen = 4 x het aantal werkdagen, die een werknemer contractueel werkt. Deze dienen in beginsel in het lopende kalenderjaar opgenomen te worden.

Hoeveel wettelijke verlofdagen moeten nog voor het einde van het kalenderjaar worden opgenomen? Hebben uw medewerkers al een planning hiervoor aangegeven? Inventariseer en bespreek het met uw medewerkers, bijvoorbeeld tijdens een werk- of afdelingsoverleg zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 

Bovenwettelijke verlofdagen

Voorkom een stuwmeer aan verlofdagen! In veel organisaties worden extra verlofdagen boven de wettelijke verlofdagen toegekend. Deze komen pas na vijf jaar te vervallen. Houd deze ook goed in de gaten en zorg ervoor dat uw medewerkers ook deze tijdig opnemen. Want niet opgenomen verlofdagen worden voor u als werkgever steeds duurder!