Goed nieuws voor aanstaande ouders!

extra kraamverlof voor partners

Extra geboorteverlof voor partners

Op 13 november is de  Wet Invoering Extra Geboorteverlof in de Eerste Kamer aangenomen.   En dat is goed nieuws voor partners.

 

5 dagen betaald verlof vanaf 1 januari 2019

Partners krijgen vanaf 1 januari 2019 bij de geboorte van hun kind recht op drie dagen meer betaald verlof:  5 dagen in plaats van 2.

 

5 weken  gedeeltelijk betaald verlof vanaf 1 juli 2020

Vanaf juli 2020 krijgen partners ook de mogelijkheid om in het eerste half jaar na de geboorte 5  weken gedeeltelijk betaald verlof op te nemen.