Per 1 januari 2018 ook recht op vakantiegeld over overwerk!

nu ook vakantiegeld over overwerkvergoedingVakantiegeld over overwerk per 1 januari 2018. Echt? Ja, tenminste als er in jouw bedrijf geen CAO van toepassing is.

Dit is het gevolg van een wijziging van de Wet Minimum loon (WML) die per 1 januari van kracht wordt.

Wijziging Wet Minimum Loon (WML)

Per 1 januari 2018  wordt de wet minimum loon gewijzigd. In de huidige wet is bepaald dat over- of meerwerk niet onder het minimum loon valt. Maar deze bepaling is vervallen. Daardoor valt met ingang van volgend jaar onder het begrip ‘loon’ ook extra werk, overwerk, of ook wel meerwerk genoemd.

Met de wijziging is eigenlijk het begrip ‘loon’ uitgebreid, want we kenden eerst alleen een maand-, week- of dagloon.  Nu komt daar uurloon bij, want er wordt in de nieuwe wet gekeken of een medewerker het minimum uurloon verdient, ook als hij bijvoorbeeld overuren in tijd voor tijd opgenomen heeft.

En omdat de wet voorschrijft dat over het ‘loon’ minimaal 8% vakantiegeld betaald moet worden, vloeit daaruit voort dat ook over extra werk, dus overwerk vanaf volgend jaar vakantiegeld betaald moet worden.

 

Maar ik verdien meer dan het minimum loon en de overwerkvergoeding is meer dan 100%. Geldt dan ook voor mij, dat ik vakantiegeld over mijn overwerk krijg?

Ja! Ook als je meer dan het minimumloon verdient en de overwerkvergoeding bijvoorbeeld 130% van je uurloon bedraagt, moet je werkgever toch over deze uren 8% vakantiegeld gaan betalen. Van deze regel mag alleen worden afgeweken bij CAO. Is geen CAO (meer) van toepassing dan is de werkgever hiertoe verplicht.

 

CAO

Alleen bij  CAO kunnen andere afspraken  gemaakt worden, bijvoorbeeld dat er geen recht op vakantiegeld over overwerkvergoeding is of dat het vakantiegeld in de toeslagen al verwerkt is. Maar het totale loon mag nooit lager worden dan 108% van het minimumloon.