Personeelshandboek

Personeelsadvies voor werkgevers.

Tevreden werkgevers!

Personeelshandboek

In een personeelshandboek kunnen diverse personeelsregelingen worden samengevoegd. Welke regelingen dat zijn, zal van bedrijf tot bedrijf verschillen. Immers, als het bedrijf onder een CAO valt, zijn daarin al veel regelingen m.b.t. secundaire arbeidsvoorwaarden opgenomen.

Welke soorten personeelsregelingen?

De meest voorkomende regelingen zijn:

  • Arbeidsvoorwaarden zoals beloningsstructuur, arbeidstijden, overwerk, reiskostenvergoeding of bedrijfsauto
  • Bedrijfsautoregeling
  • Studiekostenregeling
  • Bedrijfseigendommen, zoals laptop, mobiele telefoon, werkkleding
  • Omgangsregels (discriminatie, pesten, maar ook kledingvoorschriften, enz.)
  • Arbo & Veiligheid, waarin ook afspraken over duurzame inzetbaarheid kunnen worden opgenomen

 

Verzuimreglement of verzuimprotocol

Een bijzondere plaats neemt het verzuimreglement in. Iedere werkgever krijgt op enig moment wel te maken met een ziekmelding van een medewerker. Het verzuimreglement geeft antwoord op vragen als: “Bij wie en hoe moet de arbeidsongeschikte werknemer zich ziek melden?”, “Wat zijn de afspraken als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt?”, “Wanneer is een bezoek aan de bedrijfsarts noodzakelijk?” en tal van andere zaken die bij een ziekmelding aan de orde komen. Daarmee biedt het niet alleen de medewerker maar ook zijn of haar leidinggevende houvast en verschaft beide partijen duidelijkheid.

 

Functiebeschrijvingen

Eenduidige functiebeschrijvingen, een daaraan gekoppeld heldere beloningsstructuur en een functionerings- of beoordelingssysteem behoren eveneens tot de basisvoorwaarden voor een succesvol personeelsbeleid.