Voorkomen is goedkoper dan genezen!

vakantietijd en arbowet

De Arbowet 2017 en vakantietijd

Wat hebben die twee zaken met elkaar te maken?

 

Arbowet

De nieuwe Arbowet is vorig jaar juli van kracht geworden. Werkgevers kregen een jaar de tijd om zaken te regelen. Vanaf nu zal op de naleving van de nieuwe arbowet gecontroleerd worden.

Een basiscontract met een arbodienstverlener afsluiten is niet zo moeilijk. Ook het (samen met de OR) vinden van een bedrijfsarts die een second opinion uitvoert, kan snel geregeld worden.

Maar het belangrijkste aspect van de uitvoering van de nieuwe wetgeving, namelijk de medewerkers informeren, wordt gemakkelijk over het hoofd gezien.

 

Vakantietijd

De vakantietijd is aangebroken en daarmee komen dan ook vragen op als “Wat te doen met een medewerker die op vakantie arbeidsongeschikt wordt?” of “Mag een arbeidsongeschikte medewerker op vakantie?” en “Wanneer mag ik verlofdagen afschrijven?”

Boetes en – onnodige – kosten

Als bij controle blijkt dat je als werkgever de werknemers niet actief geïnformeerd hebt over hun recht op eigen initiatief een afspraak bij de bedrijfsarts te maken of een second opinion bij een andere bedrijfsarts te halen, dan kan je dat een boete opleveren.

Als je geen verlofdagen afschrijft bij een arbeidsongeschikte werknemer, terwijl die mogelijkheid er wel is, maak je onnodige kosten. Maar ook als je ten onrechte verlofdagen afschrijft, kan dit je als je werknemer daartegen in het verweer komt op enig moment ook extra geld kosten.

 

Voorkomen is goedkoper dan genezen!

Hoe dan? Eigenlijk heel simpel: Zorg voor een goed en helder verzuimprotocol, waarin de informatie en de richtlijnen zijn verwoord. Als je het verzuimprotocol aanpast aan de nieuwe wetgeving, zorg er dan voor dat dit ook door leidinggevenden met de medewerkers besproken wordt. Bijvoorbeeld door ze te verplichten dit als agendapunt op een afdelingsoverleg op te nemen en met de medewerkers te bespreken.