Verzuimcoördinator

Casemanager verzuim; verzuimcoördinator; verzuimbegeleiding

Verzuimcoördinator

Een onafhankelijk verzuimcoördinator maakt het verschil!

Een dag ziekteverzuim kost gemiddeld zo’n € 250 per werknemer. Bij een ziekteverzuimpercentage van ca. 3,5% (landelijk gemiddelde) betekent dit een grote kostenpost voor werkgevers. Als verzuimcoördinator/casemanager verzuim ondersteun ik je organisatie bij het terugdringen van het verzuim en help de kosten te beperken.

Succesvol verzuimmanagement draagt bij aan een beter arbeidsklimaat: Een  arbeidsongeschikte medewerker zal met een goede begeleiding niet alleen eerder maar ook gemotiveerder weer naar zijn werk terugkeren. Zowel werkgever als werknemer profiteren daarvan, een win/win situatie!

 

Casemanager

De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat uiterlijk in de 8e ziekteweek een casemanager moet worden aangewezen. De casemanager is verantwoordelijk voor het coördineren en bewaken van het verzuimproces. Dit kan een leidinggevende zijn, iemand van de personeelsafdeling maar ook een externe casemanager.

Met name bij werkgerelateerde of dreigende burn out klachten is het van belang dat er geen wantrouwen over wederzijdse motieven bestaat. Daardoor zou de re-integratie en daarmee de terugkeer naar de werkplek belemmerd kunnen worden. In deze gevallen waarborgt een externe onafhankelijke casemanager een faire procesbegeleiding en zal zo een belangrijke bijdrage leveren de kosten van re-integratie te beperken.

 

De toegevoegde waarde van een onafhankelijk verzuimcoördinator

De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van verzuim, de begeleiding en re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers ligt in eerste instantie bij de leidinggevende. Maar veel leidinggevenden hebben moeite met deze rol. Als onafhankelijk verzuimcoördinator ondersteun ik leidinggevenden in de rol van casemanager zoals die in de Wet Verbetering Poortwachter bedoeld is:

  • erop toezien dat tijdig een probleemanalyse door de bedrijfsarts opgesteld wordt
  • oordelen of het al mogelijk is gezamenlijk met de werknemer een plan van aanpak op te stellen
  • als het niet mogelijk is, een planning van de volgende stappen
  • het aanleggen van een verzuimdossier waarin alle activiteiten vastgelegd zijn

Een van de lastigste dingen voor managers is het voeren van een verzuimgesprek. Het is niet altijd duidelijk wat je wel of niet mag vragen en hoe je een advies van een bedrijfsarts moet ‘lezen’. Omdat de bedrijfsarts geen medische informatie aan de werkgever mag geven, lijkt het advies vaak in nogal vage bewoordingen opgesteld. Als ervaren verzuimcoördinator help ik leidinggevenden de vertaalslag naar de praktijk te maken en samen met de werknemer dan een plan van aanpak op te stellen.

Daarnaast adviseer ik hen over het inzetten van externe mogelijkheden. Daarbij kun je denken aan het aanbieden van hulp van psychologen, een cursus mindfullness of andere vormen van coaching, maar ook bijvoorbeeld het regelen van vervoer.

Hulp bij het voorkomen van uitval door spanningsklachten

In toenemende mate wordt ziekteverzuim veroorzaakt door spanningsklachten of zelfs burn-out. Als je weet op welke signalen je als leidinggevende moet letten, kun je daarop reageren en bijdragen erger te voorkomen. Ik ondersteun managers die signalen op te pakken en adviseer ze hoe ze hierop kunnen reageren.

 

Neem gerust contact op als je wilt weten wat ik voor jouw organisatie kan betekenen.