Werken aan voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim

Wat kan ik voor uw organisatie doen?

gezonde medewerkers

Werken aan voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim, hoe doe je dat?

Verzuim kost organisaties niet alleen veel tijd maar ook geld. Om grip op de kosten te krijgen moet je zorgen voor een goed preventie- en verzuimbeleid. Maar niet alleen uit kostenoverwegingen! Een organisatie die preventie- en verzuimbeleid serieus neemt, zorgt ervoor dat de medewerkers zich veiliger voelen en daardoor beter kunnen presteren.

Veel werkgevers kiezen ervoor om verzuimbegeleiding uit te besteden aan een arbodienstverlener. Dat lijkt het een goede oplossing: Je besteedt casemanagement uit aan de arbodienst en die zorgt ervoor dat je aan je wettelijke verplichtingen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter voldoet. Maar helpt het je medewerkers ook echt goed te re-integreren? Ik heb zo mijn twijfels.

Want de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van een zieke werknemer blijft die van de werkgever. Een casemanager bij een arbodienst kan niet op de hoogte zijn van de specifieke bedrijfsomstandigheden en werkzaamheden van individuele werknemers bij verschillende werkgevers. De leidinggevende van een arbeidsongeschikte werknemer wel.

Maar leidinggevenden moeten zich naast hun reguliere taken ook (intensief) met de begeleiding van hun zieke medewerkers bezighouden. Door andere prioriteiten, tijdsdruk, maar ook tekort aan kennis over wet- en regelgeving kan die begeleiding in het gedrang komen. Ook weten veel leidinggevenden niet hoe ze een gesprek met hun zieke werknemer moeten aangaan, zien niet dat druk uitoefenen vaak een averechts effect heeft op het herstelproces zeker als de medewerker is uitgevallen met stress gerelateerde klachten of weten niet hoe ze hervatting van de werkzaamheden van de medewerker moeten vormgeven.

 

Wat kun je als werkgever doen om je leidinggevenden te ondersteunen bij de begeleiding van hun zieke medewerkers?

Zorg voor een ‘levend’ preventie- en verzuimbeleid

Dat betekent: Zorg ervoor dat je preventie- en verzuimbeleid niet een document is, dat je ‘ergens’ op intranet kunt vinden en dat je pas opzoekt bij een ziekmelding. Zet het bijvoorbeeld als vast item op de agenda van afdelings- of teamoverleg. Hierdoor kweek je bewustzijn en betrokkenheid van het hele team. Het zorgt voor verlaging van de drempel belemmeringen te benoemen, die medewerkers in hun werk ervaren, zonder dat ze ‘zeurder’ worden bestempeld en helpt gezamenlijk tot oplossingen te komen. Belemmeringen zoals temperatuur, frisse lucht of zoninval, of te weinig/te veel werk. Voorbeelden die je misschien niet direct zou verbinden met verzuimbeleid maar die wel degelijk van grote invloed kunnen zijn bij het voorkomen van verzuim.

 

Stel een verzuimcoach aan

Als specialist ondersteunt en traint de verzuimcoach leidinggevenden bij het herkennen van (dreigende) burn outklachten en het aangaan van gesprekken met medewerkers hierover en helpt hun een veilig klimaat te scheppen.

In geval van arbeidsongeschiktheid zorgt de verzuimcoach in de hoedanigheid van casemanager ervoor dat het proces bewaakt wordt, het verzuimdossier op orde is en dat alle re-integratie activiteiten zijn vastgelegd, zodat aan de verplichtingen binnen de Wet Verbetering Poortwachter wordt voldaan.

De verzuimcoach helpt hun bovendien mogelijkheden voor een geleidelijke opbouw van werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden in kaart te brengen en adviseert over mogelijke aanvullende acties, zoals personal coaching of inzet van hulpmiddelen, om zo gezamenlijk tot een succesvollere re-integratie van de werknemer te kunnen komen.