Beëindiging van een dienstverband? Zo niet!

ontslag, einde dienstverband, treurig

treurig einde dienstverband

Einde dienstverband op een treurige manier

Tijdens een wandeling met de hond dit weekend vroeg een andere hondenbezitter, die ik al een tijdje ken, mij om advies. Wat was het geval?

Zijn werkgever had hem en zijn vier collega’s op de vestiging waar ze al jarenlang werken, eind vorig maand laten weten dat het slecht ging met de business en dat daarom besloten was de vestiging op te heffen. Er zou een ontslagaanvraag naar het UWV gestuurd zijn en hij en zijn collega’s konden meteen na het gesprek hun biezen pakken.

Hij was – net zo als zijn collega’s – flink ontdaan van het hele gebeuren, vooral doordat ze van de ene dag op de andere gewoon naar huis gestuurd waren, alsof ze iets heel erg verkeerd gedaan hadden.

Inmiddels had hij van de werkgever een vaststellingsovereenkomst thuis gestuurd gekregen, waarin als vertrekpremie de (verplichte) transitievergoeding was opgenomen en uiteraard de wettelijke opzegtermijn. Van het UWV had hij nog helemaal geen bericht gekregen. En hij wilde graag van mij advies of hij dan maar die vaststellingsovereenkomst moest tekenen, want hij was zo teleurgesteld in de manier waarop zijn werkgever met hem en zijn collega’s omgegaan was, dat hij wel heel zeker wist dat hij ook niet meer voor deze werkgever wilde werken. Omdat er in zijn bedrijf geen personeelsafdeling is, kon hij daar niet met zijn vraag terecht.

Het lijkt erop lijkt dat de werkgever de UWV procedure helemaal niet in gang gezet heeft en dit alleen als pressiemiddel heeft ingezet, wellicht ook omdat hij helemaal niet zo zeker ervan is dat hij de ontslagvergunning wegens economische omstandigheden van het UWV krijgt.

 

Droevig

Ik word altijd een beetje droevig van dit soort verhalen. Een werkgever kan zich om organisatorische redenen gedwongen zien een vestiging op te heffen. Maar juist omdat het voor een betrokken werknemer een hele zware klap is om te horen dat je zijn dienstverband wilt beëindigen, kun je dat ook op een andere wijze doen.

Een personeelsadviseur had werkgever kunnen vertellen dat hij de pijn van de werknemers in ieder geval iets had kunnen verzachten als hij de moeite genomen had met iedere werknemer individueel te spreken om ze zo in ieder geval het gevoel te geven, dat hij zich realiseert dat dit besluit een enorme impact op hun leven heeft.

In een individueel gesprek had werkgever de situatie uit kunnen leggen en persoonlijk zijn voorstel kunnen geven. Dat heeft deze werkgever niet gedaan. Ook heeft hij nagelaten de werknemers te informeren over hun recht na te denken over het voorstel en te onderhandelen over de voorwaarden.

 

Personeelsadviseur

Daarom was ik wel blij dat ik hem in ieder geval een beetje kon helpen. Uiteraard heb ik hem geadviseerd deze vaststellingsovereenkomst niet zonder meer te tekenen, maar een arbeidsrechtadvocaat te zoeken, die voor hem de voorwaarden, bijv. een outplacement- of omscholingstraject dan wel een hogere ontslagvergoeding kan uitonderhandelen.

Op een nette manier afscheid van elkaar nemen, kost niets extra, beperkt de emotionele schade bij een werknemer en doet geen afbreuk aan uw image als werkgever.