De nieuwe Arbowet 2017: Voldoet uw organisatie aan de verplichtingen?

De nieuwe arbowet 2017.jpg

De nieuwe Arbowet 2017

Basiscontract

Volgens de nieuwe arbowet die per 1 juli 2017 ingegaan is, bent u als werkgever verplicht een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts af te sluiten.  Tot 1 juli van dit jaar heeft u nog tijd om dit te regelen.

Informeer uw werknemers over twee belangrijke nieuwe rechten!

  • Open spreekuur bedrijfsarts
  • Het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts

Open spreekuur bedrijfsarts

Medewerkers hebben het recht een gesprek bij de bedrijfsarts aan te vragen als ze willen weten of hun werk van invloed is op hun gezondheid. Een werknemer hoeft dus geen klachten te hebben of zich ziek gemeld te hebben. De werknemer heeft voor dit gesprek geen toestemming van zijn werkgever nodig. Maar de kosten voor het bezoek aan de bedrijfsarts zijn wel voor rekening van de werkgever.

Second opinion

Als een medewerker twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts dan heeft hij het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. De kosten voor het bezoek aan een andere onafhankelijke bedrijfsarts (buiten de eigen arbodienst) komen eveneens voor rekening van de werkgever.

Belangrijk voor zowel werknemer als werkgever om te weten, is dat het advies van de second opinion arts met toestemming van de werknemer aan de bedrijfsarts gestuurd wordt maar dat de werkgever niet verplicht is het advies van de second opinion arts ook over te nemen.

Verzuimprotocol aanpassen

Om uw medewerkers hierover te informeren doet u er goed aan het verzuimreglement of verzuimprotocol aan te passen en het nieuwe document in de organisatie te verspreiden.

Controles en Boetes

Vanaf 1 juli 2018 zal de Inspectie SZW gaan controleren op de naleving van de nieuwe Arbowet. Bij niet naleving kan de Inspectie forse boetes opleggen: tot € 1500,00 per geconstateerd feit.