De nieuwe proeftijd in arbeidsovereenkomsten volgens het regeerakkoord

Het regeerakkoord en de nieuwe proeftijden

De nieuwe proeftijd in arbeidsovereenkomsten

Hoe lang wordt de proeftijd?

Volgens het regeerakkoord, krijgen we te maken met maar liefst vijf verschillende proeftijden!

De letterlijke tekst uit het regeerakkoord luidt:

De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd om het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Indien een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd drie maanden. In overige gevallen blijft de proeftijd zoals deze nu is.

De voorgestelde nieuwe proeftijden op een rijtje gezet:

  • onbepaalde tijdscontract: 5 maanden
  • bepaalde tijdscontract van meer dan 2 jaar: 3 maanden
  • bepaalde tijdscontract van 2 jaar: 2 maanden
  • bepaalde tijdscontract van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar: 1 maand
  • bepaalde tijdscontract van 6 maanden of korter: geen proeftijd.

Niet alleen werkgevers maar ook werknemers zullen als dus heel goed moeten opletten, of het proeftijdbeding wel op de juiste manier in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen.