Vakantie en arbeidsongeschikt. Mag je verlofdagen afschrijven?

 

genieten van de zomervakantie

Zomervakantie

Vakantie en arbeidsongeschikt

De vakantietijd is aangebroken! Maar wat moet je doen als een werknemer voor zijn geplande vakantie arbeidsongeschikt wordt, maar toch graag op vakantie wil?

vakantie en arbeidsongeschikt

arbeidsongeschikt

Helaas hoor ik nogal eens van werknemers, dat de leidinggevende zegt dat zij zich dan beter moeten melden. Niet alleen is dat niet correct; het is ook niet nodig. Maar hoe dan wel?

 

Bedrijfsarts

Allereerst vraag je bij de bedrijfsarts om advies of hij/zij een vakantie als belemmering voor het herstel van de arbeidsongeschikte medewerker ziet. Is dat niet het geval, dan kan je medewerker zijn vakantie genieten.

 

Mag je dan verlofdagen afschrijven?

Nee, in principe mogen verlofdagen tijdens arbeidsongeschiktheid niet worden afgeschreven. Dat is dan ook het ‘gaatje’ dat sommige werkgevers denken te vinden als ze van hun medewerkers verlangen dat zij zich weer beter melden voor de tijd dat zij op vakantie zijn.

Maar we kennen verschillende soorten verlofdagen: wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen. Wat is het verschil? Iedere werknemer heeft recht op de zgn. wettelijke verlofdagen: 4 x het aantal werkdagen per week. Bij een full time dienstverband van 5 dagen per week dus 4×5= 20 dagen. Maar de meeste werkgevers bieden meer verlofdagen: de bovenwettelijke verlofdagen.

Of toch wel?

De wettelijke verlofdagen mag je niet afschrijven, maar in overleg met je werknemer wel de bovenwettelijke verlofdagen voor het lopende kalenderjaar! In een CAO, personeelsregeling of arbeidsovereenkomst kan dit worden vastgelegd.

 

Tip

Als je bedrijf niet onder een CAO valt, of als er in de CAO hierover geen bepalingen zijn opgenomen, leg het dan in je verzuimbeleid, personeelsregeling of in het arbeidscontract vast.